1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 

1.1. SATICI

KARABAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Arabacıalanı Mah Çark Cd. No 246-2 Serdivan/SAKARYA

(Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

1.2. ALICI

İşbu sözleşmesinin alıcısı, karabas.com.tr internet sitesi üzerinden sipariş veren ve sipariş formunda adı yer alan kişidir.

(Sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

2. KONU

2.1. Satıcıya ait www.karabas.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

2.2. Sipariş formu işbu sözleşmenin eki niteliğinde olup ayrılmaz bir parçasıdır.

3. SATIŞA KONU ÜRÜNLER

3.1. İşbu sözleşme ile satışa konu edilmiş olan ürünler, www.karabas.com.tr internet sitesi üzerinden sipariş verilen ve sipariş formunda belirtilip onaylanmış olan ürünlerdir.

3.2. Sipariş formunda; Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi hususlarından birinin veya birkaçının bulunması yeterlidir.

4. SİPARİŞ VE ÖDEME

4.1. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının satıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir. Ürünün teslim edilmemiş olduğu hallerde satıcı tarafından sipariş iptal edilebilecektir .

4.3 Satıcı sisteme yüklenen bariz hatalı fiyatlarda sipariş hakkı saklı tutulmaktadır.(Piyasa fiyatının %20 ve üzeri oranda hatalı yazılmış fiyatlarda)

5. TESLİMAT

5.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.2. Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında alıcıya gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

5.3. Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

5.4. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de alıcıya aittir.

5.5. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin internet ortamında veya herhangi başka bir yol ile onaylanmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.7. Satıcı, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.

5.8. Kargo ücretinin satıcı tarafından karşılandığı durumlarda ilk gönderimin iade gelmesi durumunda talep edilecek olan ikinci gönderimin kargo ücreti alıcı tarafından karşılanır.

5.9. Alıcının satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

5.10. Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICIYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1.1. İş bu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.1.2. Alıcı, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.1.3. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.1.4. Alıcı, satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.

6.1.6. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.1.7. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.1.8. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.2. SATICIYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.2.1. Satıcı sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı ürünün her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi taahhüt eder.

6.2.2. Sistem hatalarında meydana gelen fiyat yanlışlıklarından satıcı sorumlu değildir.

6.2.3. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.2.4. Satıcıya ait internet sitesinin üzerinden, satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.2.5. Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; satıcı, alıcının yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

6.2.6. Web sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı alıcının kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi satıcının siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar alıcının kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın alıcının hesabına aktarılması ilgili bankanın yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

6.3. ORTAK HÜKÜMLER

6.3.1. İşbu sözleşme, alıcı tarafından imza tarihi itibariyle geçerlilik kazanır. 

6.3.2. Taraflar sözleşme kurulurken Türk Medeni Kanunu madde 2’de düzenlenmiş olan dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket etmektedir. Taraflar sözleşmenin her bir maddesini okuyarak ve değerlendirerek kabul etmiş bulunmaktadır.

7. CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı; sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün alıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

7.2. İade internet sitesinde yer alan form doldurularak bu form ile birlikte 7.1. numaralı maddede belirtilen evrakların fiziki olarak satıcıya ulaştırılması ile gerçekleştirilecektir.

7.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.4. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa alıcı cayma hakkını kaybedebilir; satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

7.5. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadeler tek seferde yapılacaktır. Ancak bedellerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

7.6. Alıcı, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

7.7. İade işleminde Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir

7.8. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

8.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, alıcı siparişine istinaden yurt içinden yahut yurt dışından temin edilen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

8.2. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-           Her türlü yazılım ve programlar

-           DVD, VCD, CD ve kasetler

-           Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

-           Hür türlü kozmetik ürünleri

9. GARANTİ

9.1. Garanti sorumluluğu her bir ürün için üretici firmasının tanımış olduğu garanti kapsamındır.

9.2. Satıcının ücreti karşılığında ek garanti paketi satması durumunda satın alınan pakete ilişkin hükümler geçerli olacaktır.

9.3. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için yetkili servisleri ile iletişime geçilmelidir.

10. MÜCBİR NEDENLER

10.1. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, pandemi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcıdan talep etme hakkına haizdir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

10.2. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan; alıcı, olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. GİZLİLİK

11.1. Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.


11.2. Satıcı alıcıya ilişkin edindiği bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

 

11.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

11.4. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. 

11.5. Satıcının, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

11.6. Alıcı satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

11.7. Internet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları satıcıya aittir.

11.8. Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler satıcı tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

11.9. Internet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden satıcı sorumlu değildir.

12.TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

12.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125. maddesinde yer alan “Borçlunun Temerrüdü” hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

13.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

14. YÜRÜRLÜK

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. …./…./……

SATICI          : KARABAŞ A.Ş.

ALICI            :
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR